Bài hát chìm trong nỗi nhớ

Hồi tháng 5 An có viết 1 ca khúc mang tên " Có nỗi nhớ bình yên" để kỷ niệm cái hẹn với người mà An rất trân quý. 
Vì An chưa giỏi và bản thân cũng hay dễ chán nữa nên là bắng đi 1 thời gian An chẳng còn nghe nữa.
Hôm nay nghe lại tác phẩm của mình , bỗng lại thấy hay. Mọi cảm xúc ùa về. Chẳng phải vì người mà An viết trong bài. Mà là Thầy - người đa chắp cánh cho An tự tin hơn, rằng An có thể làm nhiều điều mà An muốn, học những điều An thích... Thầy sẽ dạy An những gì Thầy có, mọi chuyện rồi sẽ trở nên đơn giản thôi.
Hôm nay Thầy bận nên cho nghỉ, thế là An đã la làng lên , nhưng biết Thầy bận nên thôi. 
Chỉ mong sao là Thầy sẽ luôn mạnh khoẻ và ít nhậu :D 
Và mong cho mình thông minh hơn để học được nhiều hơn.


0 Nhận xét