Bài thơ viết vôi khi về nhà

 Lỡ tay buông nhẹ phím đàn

Lâng lâng tâm trí muôn ngàn vấn vương

Lòng em thì rất bình thường

Chỉ là em biết lỡ thương anh hoà

Đoạn đường có lẽ khá xa

Tay buông tâm nghĩ khúc ca cho mình

Rồi mai lại có bình minh

Rồi mai em sẽ lặng mình đắm say..0 Nhận xét