Đường rộng thênh thang

1 đêm say giấc khi viết ra được những suy nghĩ trong tâm mình. Anh bạn thân blog của An vẫn luôn tuyệt vời như thế đấy.

Và nay là 1 ngày tươi xanh. Tung tăng trong nắng mai và cười vui với gió. 

Yêu thương trong mình đã trở về

Mình đã tìm thấy An rồi đấy

Vui tươi yêu đời 

Hãy cứ giữ tâm thế trống tênh, để tiếp nhận nhiều điều tuyệt vời của cuộc đời

Vậy thôi

I dont care at all
0 Nhận xét